::บ้านดอนเรดิโอ คือมิตรภาพบนโลกไอที ::
 

สถานีความแห่งความบันเทิงบนโลกอินเตอร์เน็ต ศูนย์รวมแห่งเสียงเพลงลูกทุ่งอีสานผญาอีสาน 


 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลคำผญาอวยพรแก่บุคคลต่างๆ

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

                          คำอวยพรสำหรับข้าราชการชาย
……………………………
ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข              อันหมู่มวลความทุกข์ อย่าสิมีมาใกล้
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง           ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย
เป็นผู้บ่าวส่ำน้อย ห่าร้อยปีหูยังดีคือเก่า    บ่มีวันแก่เถ่า ผู้สาวหุ่มฮักแพง
ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน      จนเกษียณร้อยครั้ง ยังหนุ่มฟ้อหร่อดังฝัน
อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า                      สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น              ตื่นขึ่นได้เงินเต็มห้องทองเต็มบ้าน เด้อ…สาธุ
……………………………
                               คำอวยพรสำหรับข้าราชการหญิง
……………………………
ชีวิตต่อแต่นี้ให่มีตั้งแต่ความสุข                 อันหมู่มวลความทุกข์ ให่ห่างไกลพันลี้
โชคดีให่หลั่งเข่า โภยภัยให่ไกลห่าง          ได้พบทางก้าวหน่า เจริญขึ่นบ่ถอย
เป็นผู้สาวส่ำน้อย ห่าร้อยปีกะยังสวยคือเก่า บ่มีวันแก่เถ่า ผู้บ่าวหุ่มฮักแพง
ความแข็งแรงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน         จนเกษียณร้อยครั้ง ยังเซ็กซี่สวยดังฝัน
อายุยืนยาวมั่นพันปีศรีสง่า                         สุขอยู่ในใต้หล้ามาโฮมเจ้าสู่วัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น                ตื่นขึ่นได้เงิน เงิน เงิน และทอง เด้อ…สาธุ
……………………………
                                                  คำอวยพรแวลาผูกแขน
……………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี ฝ่ายเส่นนี้ เป็นฝ่ายที่ศักดิ์สิทธิ์          ผูกแขนแล้วสิมีฤทธิ์ฮูงเฮืองไปหน่า
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอบ่มาผ่า                         พบแต่ทางก้าวหน่าเจริญขึ่นดังฝัน
นอนหลับนั้นได้เงินพันเงินหมื่น                      ตื่นขึ่นได้ เงิน เงิน เงิน และทอง
โอม อุ อะ มุ มะ มูลมา สะทา โสตถี ภะวันตุ เต…โอม…. จึก จึก จึก …..เพี้ยง
…………………………… 
                                   คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                               อวยพรผูกแขนเจ้าบ่าว
…………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี      ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าหลั่งมาโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์   ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าบ่าว เพิ่นได้แต่งงานกับเจ้าสาวในมื้อน้ี
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี   มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อเถ่าแม่เถ่าฮักแพงคือลูกคือหลาน
พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม เมียอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ   ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า
การค้าให้ฮูงเฮือง การเมืองให่ลือลั่น การบ้านให่ขยัน    ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี ให่เจ้าได้เป็นเศรษฐี
เป็นมหาเศรษฐี เป็นลูกเขยที่ดี เป็นผัวที่ดี เป็นพ่อที่ดี เด้อ  ปสิทธิ เตโช ปสิทธิ มังคะโล มหาชัยโย…. เพี้ยง
……………………….
                                                  คำอวยพรผูกแขนเจ้าสาว
…………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์ ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าสาวในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี   มีสุขภาพดีแข็งแรง ปู่ย่าฮักแพงคือลูกคือหลาน
พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม ผัวอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ  ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า
การค้าให้เจริญ การเงินให่ลือลั่น การบ้านให่ซอยกัน  ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี เป็นลูกสะใภ้ที่ดีของปู่ย่า
เป็นที่เพิงพาของพี่น้อง ป้า ลุง ลูก หลานสู่คน เด้อ  จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง…. เพี้ยง
…………………………….
                                          คำอวยพรผูกแขนลูกหลาน
………………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี    ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนหลานในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี       มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อแม่ฮักแพงหลายบ่น้อย
พี่น้องซอยส่งเสริม การงานให่ก้าวหน้า        การศึกษาให่เฮืองฮูง ได้เกรดสูงสี่ล้วนดังที่เจ้าปรารถนา
ให้เจ้ามีอายุยืนยาว ผิวพรรณขาวอ่องต่อง     งามผุดผ่องส่องใส ไผเห็นกะฮักกะแพง
ให่เจ้าแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ พ่อแม่พี่น้องได้เพิงพา    จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
โอม สะวาหิ โอม สะวาหะ โอม ตุ ตะ ตุ ตะ ..เพี้ยง
……………………………..
                                                คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุชาย
………………………………
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี    ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนพ่อใหญ่……ในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง    นอนหลับได้เงินพัน นอนฝันได้เงินหมื่น
นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือไปได้เงินล้าน                    ออกนอกบ้าน พ้อห่องอาหารรีสอร์ต
มีผู้สาวมาหุ่มกอด ไปนวดหลังนวดแอว                         ให่ม่วนซื่นโฮแซว บ่แก่บ่เถ่า
อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา                                             สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ
จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
……………………………………
                                      คำอวยพรผูกแขนผู้สูงอายุหญิง
…………………………………..
ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี         ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ
ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์ปันลงมาให่ข่อยผูกแขนแม่ใหญ่…ในมื้อนี้วันนี้
มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่ดีมีแฮง    นอนหลับได้เงินพัน นอนฝันได้เงินหมื่น
นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือไปได้เงินล้าน        ออกนอกบ้านได้ไปวัดไปวา
ลูกหลานพาไปไหว้พระธาตุอาจารย์                 ให่เจ้าสุขสำราญแข็งแรงบ่แก่บ่เถ่า
อยู่เป็นเจ้าโคตรหมู่วงศา                                 สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ เด้อ
จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง
……………………… 
                               คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                              อวยพรวันเกิด
…………………….
มื้อนี้วันเกิดเจ้า เอาพรชัยมาส่ง                  ประสงค์ใดขอให่ได้ สมด้ามดั่งหมาย
คันเจ้าคึดอยากได้ สรรพสิ่งเงินทอง           ให่หลั่งไหลมากอง เต็มห่องเฮือนของเจ้า
โชคดีให่หลั่งเข่า โพยภัยให่ไกลห่าง          พบแต่ทางก้าวหน่า นำพาเจ้าสุขสำบาย
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอไข่บ่สวง                  ปวดแข้งขาเจ็บส่วง ให่หายสิ้นสู่อัน
อายุยืนยาวมั่น สุขสำราญการเป็นอยู่           สมประสงค์สู่ด้าน ให่ฝันเจ้าเป็นความจริง เด้อ สาธุ
………………………………………………………….
                              อวยพรลา (ตลกโปกฮาคลายเครียดตอนเลิกอบรม)
…………………………………………………………
ขอลาเด้อทุกท่าน อาจารย์ใหญ่ ผอ.            ผู้มารอนั่งอบรม อยู่นำกันหลายวันแล้ว
ขอลาแนวซุมเชื้อ วิทยากรคนสวย/หร่อ        คงสิได้พบพ้อ กันแท้แน่นอน
หำยังแขวนอ้อนต้อน ขายังย่างไปเป็น         เอ็นยังแข็งคึกคัก แอวยังดีพอได้เด้า
สิบ่เซาทางสร่าง การศึกษาให่เฮืองฮูง ดอกนา   ความฮู้ได้เทือนี้ นำไปใช้ได้แน่นอน
จึงขออวยพรให่ ไชยโยสิทธิโชค                ถืกโฉลกทุกเรื่อง ภัยฮ้ายเจ้าอย่ามี
ให่เจ้าสุขีหมั่น เสมอมันเคือเก่า                   ผู้เถ่าเถ่าถ่าอยู่บ้าน ให่ของขึ่นจนออกแสง
เมือมื้อแลงให่เจ้าได้ เบิกถอยหลังฮอดสามสี่  โชคดีขี่ถืกหม่อง เงินทองลันหลั่งโฮม เด้อ สาธุ
………………………….
                                       อวยพรลางานบุญผ้าป่า
………………………..
ขอลาเด้อทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า         เทือมีงานปีหน่า จั่งมาพ้อพบกัน
ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่           แนวใดแซบหาให่ ใจหมู่เจ้าจั่งแม่นดี
คันมีใจให่กันแล้ว แจ่วเกลือกะอร่อย            แม่นว่ามีลาบก้อย ซังแล้วบ่อยากเหลียว
ข้อยสิเทียวหาหมู่เจ้า เอาผ้าป่ามานำ          มาทำบุญนำกัน ผูกพันเป็นพี่น้อง
มาเป็นทองผืนแหน่น แผ่นเดียวกันหมั่นแก่น แม่นจากไปมื้อนี้ ปีหน่าสิต่าวมา
เถิงเวลาจากกันแล้ว ขออวยพรแถมส่ง         ประสงค์ใด๋ขอให่ได้ สมด้ามดังหมาย
ผู้ใดฮูปฮ่างฮ้าย ให่ส่วยหร่อละออตา            โชคลาภไหลหลั่งมา สู่วันบ่มีเว้น
ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง             ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง
ซุมบ่าวสาวใสซิ่ง ได้แฟนจริงสวยหร่อ         ซุมพ่อแม่พี่น้อง มีคู่แล้วให่หมั่นยืน
นอนหลับนั้น ได้เงินพันเงินหมื่น                 ตื่นขึ่นได้ เงิน เงิน เงิน และ เงิน เด้อ สาธุ
………………………..
                                            อวยพรให้คณะผ้าป่า

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า              อย่าลืมสัญญาที่ให่ไว้ ว่าปีหน่าเจ้าสิมา
ข่อยสิหาแนวกินไว้ มวลปูปลาปิ้งป่น                  แนวใดแซบขนมาไว้ แม่นไกลใกล้สิซอกหา
คันบ่ได้เห็นหน่า เจ้าบ่มาคือดังว่า                      ข่อยสินอนนั่งถ่า วิงวอนฟ้าให่หล่ำแยง
น้องคำแพงเอื้อยอ้าย ให่เมือดีอย่าลำบาก           ความทุกข์ยากอย่าสิใกล้ โพยภัยให่ห่างไกล
อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง                       ทางชีวิตข่างหน่า ให่พานพ้อสุขสำบาย
โชคลาภให่ ไหลหลั่งมาโฮม                              สมกับความตั้งใจ สู่อันคือฝันเจ้า
ซุมบ่าวสาวได้แฟนฮู้ ฮักแพงบ่แหนงหน่าย           ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง
มีคู่อิงแอบแล้ว ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง                        สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี
ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจเจ้าสู่อย่าง                     เห็นทางมาวัดบ้านข่อย มาซอยสร้างอย่าสิลืม เด้อ

 

ข่าขอนบนอบไหว่ ประธานใหญ่ในงาน                  สุขสำราญสู่คน ที่สนใจมางานนี้

วันที่มีงานเลี้ยง สังสรรค์วันงานแต่ง                     น้องคำแพงฮักกันมั่น พัวพันไว้ด้วยฮักหลาย

ขอแสดงความดีใจด้วย เจ้าสาวสวยเจ้าบ่าวหล่อ     เหมาะสมกันกะด้อ ซ่างหาพ้อกะซ่างเป็น

ข่อยอยากเห็นหมู่เจ้า มีลูกหลานหลานเหลนหล่อน    ข่อยออนซอนล่วงหน่า ว่าลูกเจ้าต้องหล่อสวย

จึงขออวยพรให่ ได้มีเป็นทุกสิ่งอย่าง                       ตามที่หวังวาดไว้ สมใจเจ้าใฝ่ฝัน

มีลูกหลานไวฟ้าว เป็นบ่าวสาวเจ้าได้เพิง                ไทยบ้านได้ยอย่อง มวลพี่น้องได้เพิงพา

ให่เจ้ามีอายุมั่น ขวัญยืนยาวยิ่ง                               สิ่งใดดีใหลั่งเข่า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

เป็นเศรษฐีพันล้าน การงานให่ลุหลั่ง                      ย่างไปใสไทยบ้านหุ่ม แห่แหนเจ้าด้วยฮักแพง

ความแข็งแฮงคงมั่น บ่มีวันแปรเปลี่ยน                   ผิวนวนเนียนปานยังน้อย มีข่อยข่าซอยแฮง

ฮักแพงฮอดมื้อเฒ่า ดูแลกันฮอดมื้อแก่                   เป็นแม่ตู้พ่อตู้ ชูไม้เท้าซอยเดิน พุ้นหละเด้อ

 

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่มางานบุญผ่าป่า                 อย่าลืมสัญญาที่ให่ไว้ ว่าปีหน่าเจ้าสิมา

ข่อยสิหาแนวกินไว้ มวลปูปลาปิ้งป่น                     แนวใดแซบขนมาไว้ แม่นไกลใกล้สิซอกหา

คันบ่ได้เห็นหน่า เจ้าบ่มาคือดังว่า                        ข่อยสินอนนั่งถ่า วิงวอนฟ้าให่หล่ำแยง

น้องคำแพงเอื้อยอ้าย ให่เมือดีอย่าลำบาก              ความทุกข์ยากอย่าสิใกล้ โพยภัยให่ห่างไกล

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอให่ไกลห่าง                         ทางชีวิตข่างหน่า ให่พานพ้อสุขสำบาย

โชคลาภให่ ไหลหลั่งมาโฮม                                สมกับความตั้งใจ สู่อันคือฝันเจ้า

ซุมบ่าวสาวได้แฟนฮู้ ฮักแพงบ่แหนงหน่าย            ผู้ที่เป็นหม่ายฮ้าง ได้แฟนฮู้ฮักจริง

มีคู่อิงแอบแล้ว ให่หมั่นยืนยาวยิ่ง                         สิ่งใดดีให่หลั่งเข้า สิ่งใดฮ้ายให่หลั่งหนี

ให่เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจเจ้าสู่อย่าง                     เห็นทางมาวัดบ้านข่อย มาซอยสร้างอย่าสิลืม เด้อ

 

                                               คำอวยพรในวันเกิด
มื้อนี้วันเกิดเจ้า เอาพรชัยมาส่ง                      ประสงค์ใดขอให่ได้ สมด้ามดั่งหมาย

คันเจ้าคึดอยากได้ สรรพสิ่งเงินทอง               ให่หลั่งไหลมากอง เต็มห่องเฮือนของเจ้า

โชคดีให่หลั่งเข่า โพยภัยให่ไกลห่าง               พบแต่ทางก้าวหน่า นำพาเจ้าสุขสำบาย

อันหมู่โรคาไข่ หวัดไอไข่บ่สวง                        ปวดแข้งขาเจ็บส่วง ให่หายสิ้นสู่อัน

อายุยืนยาวมั่น สุขสำราญการเป็นอยู่                สมประสงค์สู่ด้าน ให่ฝันเจ้าเป็นความจริง เด้อ สาธุ

                              คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

                                             ผูกแขนหลาน

มา มา มา ให้เจ๊าหยับเข้ามาใกล้                    ใหญ่นะโมสิ๊ผูกแขน......พะนะ

ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี        ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ                ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์

ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนหลานในมื้อนี้วันนี้       มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี

มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อแม่ฮักแพงหลายบ่น้อย   พี่น้องซอยส่งเสริม การงานให่ก้าวหน้า

การศึกษาให่เฮืองฮูง                                     ได้เกรดสูงสี่ล้วนดังที่เจ้าปรารถนา

ให้เจ้ามีอายุยืนยาว ผิวพรรณขาวอ่องต่อง         งามผุดผ่องส่องใส ไผเห็นกะฮักกะแพง

ให่เจ้าแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้ พ่อแม่พี่น้องได้เพิงพา   จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

โอม สะวาหิ โอม สะวาหะ โอม ตุ ตะ ตุ ตะ ..เพี้ยง

                                                         อวยพรบ่าวสาว


มีเจ้าบ่าว กะต้องมีเจ้าสาว เอ๊าหยั๊บเข่ามา........ พี่น้อง...มาเด้อข๊วนเอ๊ยย


ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี          ดีกวาดเข่าดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าให่หลั่งโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์  ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าสาวในมื้อนี้วันนี้

มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี    มีสุขภาพดีแข็งแรง ปู่ย่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม ผัวอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ  ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้เจริญ การเงินให่ลือลั่น การบ้านให่ซอยกัน  ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี เป็นลูกสะใภ้ที่ดีของปู่ย่า

เป็นที่เพิงพาของพี่น้อง ป้า ลุง ลูก หลานสู่คน เด้อ   จัตตาโร ธัมมา วัฒทันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง….  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี ฮ้ายกวาดหนี                 ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ดีกวาดเข่า ขวัญเจ้าหลั่งมาโฮม เด้อ

ศรี ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรล้ำาเลิศ ฝ้ายแก้วเกิดเมืองสวรรค์    ปันลงมาให่ผู่ข่าผูกแขนเจ้าบ่าว เพิ่นได้แต่งงานกับเจ้าสาวในมื้อน้ี

มาเยอขวัญเอย ขวัญเจ้ามาฮอดแล้วให่เจ้าอยู่สวัสดี    มีสุขภาพดีแข็งแรง พ่อเถ่าแม่เถ่าฮักแพงคือลูกคือหลาน

พี่น้องบริวารฮักแพงแห่ล้อม เมียอ่อนน้อมเอาอ้กเอาใจ   ได้ลูกชายหญิงดังที่เจ้าปรารถนา การงานให่ก้าวหน่า

การค้าให้ฮูงเฮือง การเมืองให่ลือลั่น การบ้านให่ขยัน     ผิวพรรณให่ผ่องใส ให้เจ้าฮ่างเจ้ามี ให่เจ้าได้เป็นเศรษฐี

เป็นมหาเศรษฐี เป็นลูกเขยที่ดี เป็นผัวที่ดี เป็นพ่อที่ดี เด้อ    ปสิทธิ เตโช ปสิทธิ มังคะโล มหาชัยโย…. เพี้ยง

                                                            ปีใหม่
ปีเก่าเมิดไปแล้ว ปีใหม่ได้มาเถิง                                ขอพระอินทร์ผู้อยู่เทิง ดาวดึงส์เมืองฟ้า

ประทานพรลงมาให่ มนุษย์ในพื้นแผ่น                         ทั่วดินแดนโลกกว้าง ให่เนายั้งอยู่ดี

อย่าได้มีเหตุฮ้อน สรรพสิ่งอันใด                                โพยภัยหาย อย่าสิหวนเห็นพ้อ

ผู้ที่รอโชคเข่า วาสนาเสริมส่ง                                    สมประสงค์สู่ด้าน งานเงินพร้อมสู่อัน

ผู้ขี่คร้าน ให้พออยู่พอกิน                                          ผู้มีศีลมีธรรม ให่ฮ่างมีดีได้

ผู้ที่เจ็บป่วยไข่ ให่หายดีมีสุขยิ่ง                                สิ่งใดดีหลั่งเข่า โพยภัยฮ้ายให่ห่างไกล

ทุกคนมีเป็นได้ สมตั้งใจทุกสิ่งอย่าง                          ทางชีวิตปีใหม่นี้ สุขขีมั่นสู่คน เด้อ สาธุ

ปีใหม่นี่ ให่มันดี/กว่าปีเก่า                      เงินเข่าเฮือนมื้อละร้อย ปีใหม่ได้/มื้อละพัน

ฝันปีเก่านั้น ฝันบ่ดี/มีแต่ล่าย                   ฝันปีใหม่/ให่เห็นโตก้องย่อง ซื้อได้โลด/บ่ต้องแปล

แก่ปีเก่านั้น ปีใหม่ให่/เป็นบ่าวสาว            เมียเฮาเคยเป็นยักษ์ ปีใหม่กลาย/เป็นนางฟ้า

ผัวขี่ยาขี่เหล่า ให่เซากินเซาดื่ม              เคยยืมเงินผู้อื่นใช้ ปีใหม่ให่/เป็นเจ้ามือ

เมียให้ถือเงินได้ บ่เกินวัน/ละซาวบาท      ปีใหม่เมียให่เพิ่ม ยี่สิบบาท/บ่ต้องทอน เด้อ สาธุ ประหยัดซ่อยกัน

                                                ผญาอวยพร


ผญาอวยพร......เด้อพี่น้องให้เจ้าสุขอยู่ล้น ผลที่ก่อกรรมดี ให้อยู่แดงมีฮี ให้อยู่ดีมีแฮง บ่เปลี่ยนแปลงสุขนั้น อายุยืนยาวมั่น พันปีอย่าได้หล่า..มีเดชาเกียรติก้อง ให้คนย่องกล่าวขาม มีแต่หัวย่ามๆนามยศปรากฎไกล สุขสดใสบ่มีเหงา กว่าคนเขาทั้งค่าย พ้อแต่ดีบ่มีฮ้าย มาทำลายให้ม้างมุ่น ความเจ็บเป็นเอ็นอุ่น อย่าสิมีท่อกิ้น ให้หายสิ้น แก่ท่านเด้อ...

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Design by Wordpress Templates | Bloggerized by Free Blogger Templates | Web Hosting Comparisons